Zich inzetten voor het klimaat? Met het Klimaatplan doen wij dat het hele jaar door!

Ter gelegenheid van de Wereldklimaatdag (8/12) herbevestigt Schaarbeek haar engagement om de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan tegen te gaan door dagelijks talrijke initiatieven op te zetten in het kader van haar Klimaatplan: vergroening van het grondgebied, energierenovatie van de gebouwen, sorteren van organisch afval door het gemeentebestuur, hergebruik van IT-apparatuur door non-profitorganisaties, enz.

Om deze initiatieven onder de aandacht te brengen, organiseerde de afdeling Duurzame Ontwikkeling van de gemeente een Klimaatdorp tijdens het Kriekenfeest in juni van dit jaar. De vzw GoodPlanet organiseerde er bewustmakingsactiviteiten en de vzw Gaffi gaf via het Naqla-collectief een workshop om natuurlijke, goedkope cosmeticaproducten te maken.
De diensten Klimaatplan en Milieuraadgeving hadden er ook een stand om het Klimaatplan voor te stellen aan de inwoners van Schaarbeek en hen te informeren over de beschikbare middelen om dagelijks actie te ondernemen. Burgers die initiatieven op poten zetten ten gunste van het milieu en/of de duurzame ontwikkeling, kunnen daar met name een premie voor krijgen. Meer informatie over deze premie - 02 244 72 52

Meer informatie over het Klimaatplan