Commissie ziet toe op een inclusiever Schaarbeek

Nu 3 december is het Internationale dag voor mensen met een beperking. Die dag wordt bijzondere aandacht besteed aan de rechten en het welzijn van personen met een handicap in alle aspecten van het politieke, maatschappelijke, economische en culturele leven. Niet toevallig komen op 3 december ook de leden van de Raadgevende Commissie voor het Gehandicaptenbeleid (RCGB) van Schaarbeek bijeen.

Tijdens die bijeenkomst zal de gemeente de balans opmaken van de acties van de RCGB. Deze commissie moet toezien op de uitvoering van de doelstellingen die werden vastgelegd in het “Gemeentecharter voor de Integratie van Gehandicapten” dat in 2013 door de Gemeenteraad werd goedgekeurd.

De RCGB is allereerst een plaats voor uitwisseling tussen individuen, verenigingen, het bestuur en beleidsmakers. De 3 voornaamste doelstellingen van de RCGB zijn:

  • inwoners en verenigingen informeren over nieuwe maatregelen en beleidsbeslissingen toegepast door de gemeente
  • adviezen uitbrengen en meewerken aan projecten
  • een platform aanbieden voor vragen, opmerkingen en expertise

De RCGB zat samen met alle Schepenen van de gemeente rond de tafel om de noden en aandachtspunten voor personen met een handicap aan te geven in elk domein waarvoor de gemeente bevoegd is. Op 3 december zal de RCGB de balans opmaken van die ontmoetingsmomenten om vervolgens actieplannen voor 2021 op te stellen. Die dag zal er ook aandacht worden besteed aan werkgelegenheid en stagemogelijkheden voor jongeren met een handicap.

Deze bijeenkomst is ook een gelegenheid om alle actieve leden van de RCGB die zich dagelijks inzetten om van Schaarbeek een inclusieve gemeente te maken, oprecht te bedanken. Hun werk is de voorbije maanden omwille van de Covid-19-gezondheidscrisis een echte meerwaarde gebleken.

Handicontact: stel uw vraag aan de gemeente

De gemeente informeert in de loop van een Handicontact-afspraak alle personen met een handicap en hun directe omgeving en verwijst hen door naar de diensten die aan hun behoeften kunnen voldoen. Tijdens dit gesprek beantwoordt uw contactpersoon al uw vragen over uitkeringen voor personen met een handicap, sociale voordelen, aangepast vervoer, huisvesting, tewerkstelling en opleiding, gezinshulp en veel meer.

Info:

  • Volgende permanentie: woensdag 16/12 (9u-12u), Huis van de Vrouw (Josaphatstraat 253).
  • Maak een afspraak buiten de permanentieuren op:
  • 02/240 43 50 of handicap@1030.be
  • Of rechtstreeks bij het Huis van de Vrouw