Projectoproep Noord-Zuidsamenwerking – 2024

Schaarbeek heeft heel wat verenigingen die actief zijn in het domein van de internationale solidariteit en samenwerking. De gemeente is trots op de inzet van haar burgers en wil daarom 2 soorten projecten financieel steunen:

 1. projecten die de inwoners van Schaarbeek bewustmaken van de Noord-Zuidthematiek (thema’s zoals armoede, toegang tot water, eerlijke voeding, …);
 2. projecten die concrete acties op het terrein voorstellen in ontwikkelingslanden (bouw van een waterput, verzenden van schoolmateriaal, …).

Internationale solidariteit is een zaak van alle leeftijden. Het bewijs daarvan zijn de projecten die Schaarbeek de voorbije jaren heeft gesteund. Meerdere succesvolle projecten brachten jongeren uit Schaarbeek tot voorbij de gemeentegrenzen. Zo stelde het project "Al Schaer'Ceima" een twintigtal jonge Schaarbekenaren in staat om te reizen naar het Marokkaanse Al Hoceima om er lokale jongeren te ontmoeten.

Criteria voor de toekenning van de subsidie Noord-Zuidsamenwerking 2024

Er worden verschillende criteria getoetst om te beslissen of een dossier wel of niet ontvankelijk is:

 • Het project is verankerd in Schaarbeek (het wordt uitgevoerd door een Schaarbeekse vereniging of het is een project voor bewustmaking bij het Schaarbeekse publiek) en voldoet aan de voorwaarden die in het reglement zijn vastgelegd
 • Het dossier is volledig en is ingediend vóór de in de projectoproep vermelde deadline.

Elk voorgesteld project moet bovendien ook aan de volgende criteria voldoen:

 • Het voorgestelde project wordt nauwkeurig en duidelijk beschreven
 • Het beschreven project is relevant in termen van samenwerking
 • De geplande actie heeft een objectiveerbaar effect/resultaat
 • Het project is haalbaar
 • Het uitgevoerde project kan worden bestendigd.

Dit jaar zal bijzondere aandacht worden besteed aan projecten die worden ingediend door Schaarbeekse jeugdverenigingen en verenigingen die hun krachten bundelen om een project uit te voeren.

Die projecten kunnen worden gefinancierd tot een maximum van 4.400 euro.

Projecten die door één vereniging worden voorgesteld, komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 3.000 euro.

De timing voor 2024 ziet er als volgt uit:

 • Lanceerdatum van de projectoproep: 15 maart 2024.
 • Uiterste datum voor het indienen van dossiers: 25 mei 2024.
 • Alleen projecten die plaatsvinden tussen 30 juni 2024 en 30 juni 2025 komen in aanmerking.

Inschrijven

Reglement

Het volledige dossier wordt ingediend vóór 25 mei 2024 bij xvaes@1030.be

Of in tweevoud op het volgende adres:

Dienst Solidariteit
Gemeentehuis
Colignonplein 100
1030 Schaarbeek