Het OCMW opent een nieuwe crèche in Schaarbeek

In oktober huldigde het OCMW Schaarbeek zijn crèche Courte Échelle in op de Haachtsesteenweg 176.

La Courte Échelle heeft een capaciteit van 60 plaatsen, waarvan er 50 gereserveerd zullen worden voor OCMW-begunstigden die betrokken zijn bij een socioprofessioneel integratieproject, een zoektocht naar werk, een opleiding of een arbeidscontract onder "artikel 60". De overige 10 plaatsen zijn voorzien voor de kinderen van het OCMW-personeel..

Wat voor soort educatief project?

Het educatief project en het architecturale ontwerp werden uitgevoerd in nauw overleg met externe experts, buiten het OCMW. De kinderen in de crèche zijn verdeeld in 4 secties. Elke groep heeft maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 3 jaar. De kinderen blijven in dezelfde groep en in dezelfde ruimtes totdat ze naar school gaan.

Dit crècheproject werd mogelijk gemaakt door het EFRO-programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat initiatieven ondersteunt om nieuwe kinderopvangplaatsen te creëren. La Courte Échelle heeft ook steun ontvangen van de COCOF.

INFO
02 240 31 90
creche.courte-echelle@cpas-schaerbeek.brussels