Projectoproep Noord-Zuidsamenwerking – 2022

Schaarbeek heeft heel wat verenigingen die actief zijn in het domein van de internationale solidariteit en samenwerking. De gemeente is trots op de inzet van haar burgers en wil daarom 2 soorten projecten financieel steunen:

 1. projecten die de inwoners van Schaarbeek bewustmaken van de Noord-Zuidthematiek (thema’s zoals armoede, toegang tot water, eerlijke voeding, …);
 2. projecten die concrete acties op het terrein voorstellen in ontwikkelingslanden (bouw van een waterput, verzenden van schoolmateriaal, …).

Criteria voor de toekenning van de subsidie Noord-Zuidsamenwerking 2022

Er worden verschillende criteria getoetst om te beslissen of een dossier wel of niet ontvankelijk is:

 • Het project is verankerd in Schaarbeek (het wordt uitgevoerd door een Schaarbeekse vereniging of het is een project voor bewustmaking bij het Schaarbeekse publiek) en voldoet aan de voorwaarden die in het reglement zijn vastgelegd
 • Het dossier is volledig en is ingediend vóór de in de projectoproep vermelde deadline.

Elk voorgesteld project moet bovendien ook aan de volgende criteria voldoen:

 • Het voorgestelde project wordt nauwkeurig en duidelijk beschreven
 • Het beschreven project is relevant in termen van samenwerking
 • De geplande actie heeft een objectiveerbaar effect/resultaat
 • Het project is haalbaar
 • Het uitgevoerde project kan worden bestendigd.

Dit jaar zal bijzondere aandacht worden besteed aan projecten die worden ingediend door Schaarbeekse jeugdverenigingen en verenigingen die hun krachten bundelen om een project uit te voeren.

Die projecten kunnen worden gefinancierd tot een maximum van 4.400 euro.

Projecten die door één vereniging worden voorgesteld, komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 3.000 euro.

 • De timing voor 2022 ziet er als volgt uit:
 • Lanceerdatum van de projectoproep: 1 maart 2022.
 • Uiterste datum voor het indienen van dossiers: 2 mei 2022.
 • Alleen projecten die plaatsvinden tussen 30 juni 2021 en 30 juni 2022 komen in aanmerking.

 

Inschrijven

Reglement