Schaarbeek verbruikt steeds minder energie

Sibelga heeft zich onlangs over het ‘Klimaatplan’ van Schaarbeek gebogen, en gaf onze gemeente, die steeds minder energie verbruikt, een positieve evaluatie. Dit plan bestaat uit 20 acties om te strijden tegen de klimaatverandering door het verbruik van het gemeentebestuur te verminderen. In de komende 10 jaar zal de gemeente alleen al aan verwarming meer dan 3 miljoen euro besparen. Dat zijn resultaten die de verwachtingen overtreffen!

Elektriciteit produceren door middel van zonnepanelen, het verwarmingsverbruik van scholen terugschroeven door de ketels te vervangen, passief bouwen, het benzineverbruik van gemeentevoertuigen verminderen... Al deze acties werden 4 jaar geleden gepland bij de lancering van het ‘Klimaatplan’. Vandaag werpen ze hun vruchten af.

 

conteur élèctrique

-32% verbruik voor verwarming

Dankzij de implementering van een controle-applicatie van het verbruik (zie hieronder) kan Schaarbeek sinds 2007 het gas- en elektriciteitsverbruik van de gemeente zeer nauwgezet bijhouden. De cijfers zijn uitstekend: alleen al voor de verwarming is stookolie bijna helemaal verdwenen uit de gebouwen van de gemeente. Hoewel de stookolie moest worden vervangen door aardgas, is het verbruik in 10 jaar met 32% gedaald. En dat terwijl het aantal kinderen in scholen en kinderdagverblijven en het aantal functionarissen in dienst van de burger is gestegen.

Deze energiebesparing is ook een financiële besparing. Zonder het ‘Klimaatplan’ had de gemeente ongeveer 6 miljoen euro méér moeten uitgeven in de komende tien jaar. Dit budget komt nu vrij voor andere beleidsmaatregelen in dienst van de burger. Het ‘Klimaatplan’ heeft dus een dubbel effect: strijden tegen de klimaatverandering en bijkomende financiële middelen vrijmaken voor alle Schaarbekenaren.

NRClick: een hulpmiddel voor de energieprestatie

Zes jaar geleden sloot Schaarbeek zich aan bij het NRClick-programma van Sibelga. Deze dienst maakt gebruik van moderne tellers, en geeft zo realtime informatie over het verbruik van de gemeente. Schaarbeek en Sibelga wilden echter nog een stapje verder gaan: gedurende anderhalf jaar werkten de teams samen aan de implementatie van software om de energieboekhouding bij te houden. Vandaag geeft de software precieze en objectieve cijfers van het verbruik van de gemeente. Schaarbeek werd bovendien door Sibelga gekozen als pilootgemeente om deze software te ontwikkelen. En dit steeds met hetzelfde doel: vooroplopen bij duurzame ontwikkeling.

 

 

Lees Schaarbeek-Info online >>>