Pour l'ajouter a vos centre d'interet, veuillez vous connecter.

Gemeentebladen

De gemeentebladen bevatten de elementen die in de notulen zijn opgenomen, en daarnaast ook de integrale interventies van de gemeenteraadsleden, de schriftelijke vragen van de gemeenteraadsleden en hun antwoorden.

De opstelling van deze Gemeentebladen kan veel tijd in beslag nemen, rekening houdend met het belang van de op te tekenen onderwerpen. Als de samenvatting nog niet beschikbaar is, kunt u alvast de agenda van de zitting bekijken. U weet dan meteen of het onderwerp waarin u belang stelt, aan bod is gekomen.

De Gemeentebladen van volgende zittingen zijn beschikbaar op de site.

Voor meer informatie en om het nieuws van de gemeenteraad te volgen, kunt u ook rechtstreeks onze werkinstrumenten raadplegen.