Neem deel aan de electorale democratie, word bijzitter!

In België is 2024 een dubbel verkiezingsjaar: de federale, regionale en Europese verkiezingen vinden plaats op 9 juni, en de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober.

Stemmen is een manier om uw mening te uiten en vooral om uw burgerschap uit te oefenen. Het stelt burgers in staat om hun vrijheid te beschermen en zorgt voor de goede werking van de democratie. Stemmen en het goede verloop ervan zijn daarom essentieel voor het voortbestaan van de democratie.

Een aantal mensen is essentieel voor het bestaan van een stembureau op de verkiezingsdag, het gaat onder meer om de bijzitters. Hun rol is om de voorzitter van het stembureau bij te staan bij het goede verloop van de stemming. Zij kunnen worden verplicht om kiezers te identificeren of oproepingsbrieven af te stempelen.

Wilt u bijdragen aan de democratie en u als vrijwilliger aanmelden? Stuur uw kandidatuur naar het volgende e-mailadres: bijzitters@1030.be

Meer info over verkiezingen