1 toit 2 âges

Directie
Madame Claire de Kerautem

De vzw ‘1 toit, 2 âges’ is sinds 2009 in België actief op het vlak van intergenerationele huisvesting.

U bent senior

  • op zoek naar een geruststellende aanwezigheid waar u op kan rekenen,
  • wat gezelschap, extra inkomsten,…

De intergenerationele woning is voor u!

1 toit 2 âges