Wijkcontract Stephenson: binnenkort een nieuw park in Schaarbeek

Tussen de spoorlijn en de Stephensonstraat zal een uitgestrekt groen gebied dat momenteel ontoegankelijk is voor het publiek, binnenkort worden omgetoverd tot een openbaar park. In totaal zal meer dan 6000 m2 aan groene ruimte het leven in de Stephensonwijk opfleuren. Het toekomstige park zal de biodiversiteit van de locatie behouden en verbeteren, maar ook de sociale cohesie in de wijk bevorderen. Zo zal het park worden aangelegd met wandelpaden en rustplaatsen. Er worden ruimtes voorzien voor de jongeren uit de wijk, maar ook voor ouderen. Voor de allerkleinsten zullen er speelpleinen worden aangelegd. Er zal ook speciale aandacht worden besteed aan het aanbieden van genderneutrale ruimtes.


Voor het project Stephensonpool deed RenovaS beroep op de studiebureaus Urban Platform, BUUR PoS en Sweco.
In de fase van de bouwaanvraag worden de werkzaamheden geraamd op € 13.688.188.

 

Een park als onderdeel van het project 'Stephensonpool'

De Stephensonpool is het vlaggenschipproject van het Duurzaam Wijkcontract Stephenson. De pool ontvangt financiële steun van de Europese Unie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via het EFRO-programma 2021-2027. Het project omvat de bouw of renovatie van verschillende gebouwen bestemd voor de bewoners van de wijk. Het hoofdthema van dit project is samenleven!

Het gebouw 'Tamines', gelegen aan de Stephensonstraat 80-82, zal een nieuw kinderdagverblijf huisvesten en nieuwe, gemoderniseerde ruimtes bieden aan de twee non-profitorganisaties die al op de locatie gevestigd zijn: de huiswerkschool CréACtions en het Centrum voor Basiseducatie Lire & Ecrire. Een nieuwe gemeenschapsruimte, die toegang biedt tot het toekomstige park, zal worden ingericht voor de bewoners en de verenigingen van de wijk.

De multisportclub Queensbury, die werd gesloopt om plaats te maken voor de ingang van het park, krijgt een nieuwe infrastructuur van meer dan 1600 m2 in de groene omgeving van het park. Het park zal bovendien gezelliger en aantrekkelijker worden. De sportclub komt aan de hoofdingang van het park op het Stephensonplein, dat werd heraangelegd met meer bomen en een verbeterd regenwaterbeheer.

Een park ontworpen samen met de bewoners

Zo'n prachtige kans om een nieuw openbaar park aan te leggen, was niet mogelijk zonder de medewerking van de bewoners. Vanaf de ontwerpfase tot de bouwaanvraag werden de bewoners en de verenigingen van de wijk betrokken bij de ontwikkeling van het project.

Het team van RenovaS (dat het Duurzaam Wijkcontract Stephenson coördineert), dat wordt ondersteund door de studiebureaus die verantwoordelijk zijn voor het project, heeft zijn uiterste best gedaan om de behoeften, wensen, bezorgdheden en meningen van de bewoners te verzamelen. Van activiteiten in de openbare ruimte tot interactieve workshops met buurtbewoners, van de opening voor de bezoekers tot workshops met een burgerpanel, van raadplegingen op de wijkantenne tot algemene vergaderingen: het proces werd zo breed mogelijk opengetrokken om een groot en divers publiek te bereiken.

In het totaal werden er bijna 500 meningen verzameld. De onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a. de veiligheid, het beheer van de twee ingangen van het park, de faciliteiten, de organisatie van activiteiten, de biodiversiteit, de aanwezigheid van water en de duurzaamheid van de gebruikte materialen.

De bouwaanvraag werd in januari ingediend. Nu is het tijd om verder na te denken over het toekomstige beheer van het park, de aantrekkelijkheid en gezelligheid ervan en de gemeenschapszin die het de wijk zal brengen.

Het park van de toekomst begint vandaag!

In 2022 werden er werkzaamheden uitgevoerd om de locatie gedeeltelijk toegankelijk te maken voor het publiek. Elke woensdagmiddag van het voorjaar en de zomer gaan de deuren open: bewoners ontmoeten elkaar en er worden activiteiten georganiseerd. Het toekomstige Stephensonpark wordt stilletjes aan onderdeel van het leven in de wijk.

De tijdelijke bezetting heeft het mogelijk gemaakt om nieuwe bestemmingsmogelijkheden te testen en input te geven voor de activiteiten die in het toekomstige Stephensonpark gepland zullen worden.

 

Er werden al een aantal gemeenschapsinitiatieven opgezet, waaronder workshops om te knutselen, te koken of fietsen te repareren, een ruimte voor jongeren, en ook de moestuin heeft vorm gekregen... Bovendien werden er ook al enkele feesten georganiseerd! De scholen in de wijk toonden ook interesse in het project en bieden kinderen de kans om de natuur op verschillende tijdstippen van het jaar te ontdekken. Daarnaast hebben ook een aantal verenigingen hun tijdelijke stekje gevonden. Zo kunnen kinderen bij de ‘Fietsbieb’ een fiets huren voor een zacht prijsje, 'Remorquable' stelt een fietskar ter beschikking en 'Bûûmplanters' biedt houtbouwworkshops aan.

Dankzij deze tijdelijke bezettingen konden er verschillende bestemmingen gegeven worden aan de ruimtes en op die manier werden ze ook getest. Daarnaast kon er worden nagedacht over de te plannen activiteiten in dit toekomstige park. Sommige activiteiten hebben er al hun vaste plaats gevonden. Andere kunnen in de komende maanden worden toegevoegd (meer daarover in de volgende aflevering!).

Een parkfeest van 25 tot 28 september

Daarna moeten we plaats maken voor de werkzaamheden. Naar verwachting zullen deze in 2025 van start gaan en tweeënhalf jaar duren. Houd dus zeker de periode tussen 25 en 28 september vrij! Het is een mooie kans om samen met de bewoners van de wijk het grote parkfeest voor te bereiden en te beleven!

 

Info

Wijkantenne van het Duurzaam Wijkcontract Stephenson:

Vanderlindenstraat, 151-153

02 227 62 12

renovas.be