Aanvraag voor advies of een diefstalpreventie premie (Burger)

Aanvraag voor advies

De gemeente Schaarbeek helpt inwoners die hun woning of winkel tegen inbraak willen beveiligen. Zij stelt hun hiervoor een diefstalpreventieadviseur ter beschikking die hun gratis eenvoudige en professionele tips geeft!  

Hij bezoekt op verzoek particulieren en zelfstandigen en stelt maatregelen voor, bijvoorbeeld:

  • Organisatorische maatregelen, gratis en een kwestie van gezond verstand (waardevolle voorwerpen niet in het zicht leggen, voorwerpen markeren, sleutels beter beheren enz.) ;
  • Technische maatregelen, zoals de mechanische bescherming van deuren, ramen en keldergaten, door het juiste beveiligingsmateriaal (veiligheidsbeslag, veiligheidsdeuren enz.) ;
  • Elektronische maatregelen zoals het installeren van een alarmsysteem en deze verbinden met een centrale voor afstandsbewaking.

Hoe gaat u te werk?
Klik op "De procedure starten". Op die manier komt u in contact met de diefstalpreventieadviseur, met wie u een afspraak moet maken op het adres van het beveiligen huis. 

Aanvraag voor de premie

Eigenaars of huurders die mechanische beschermingsmaatregelen nemen (versterking van sloten, gepantserde deuren enz.) kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten een zogenaamde diefstalpreventie premie. De toekenning van deze premie, 50% van de werken met een max. bedrag van 500 €, hangt af van het aantal ingediende aanvragen.


Hoe gaat u te werk?
Klik op "De procedure starten".

Gemeentereglement betreffende de toekening van premies voor diefstalpreventie - Goedkeuring (20/12/2017) >>>