Aanvraag voor een toelating om de straat te beplanten (Burger)

De gemeente Schaarbeek wil de openbare ruimte groener maken. Daarom heeft ze besloten om burgerinitiatieven aan te moedigen die de biodiversiteit in de stad bevorderen. Hiertoe mogen de Schaarbekenaren hun straat op verschillende manieren beplanten. 

Voor welke projecten? 

  1. Het individueel of collectieve aanvragen voor de beplanting van een boomperk;
  2. Het individueel of collectieve aanvragen voor het plaatsen van een plantenbak of het aanleggen van een moestuin;
  3. De individuele of collectieve aanvragen voor het openbreken van stoepen voor een kleine bloeminplanting (KBI - 30 cm breed en diep x lengte van de gevel)
  4. Elk ander beplantingsproject in het kader van een participatieve actie opgestart door een publieke autoriteit
    (wijkcontract, gewestelijke projectoproep …), met uitzondering van de burgerinitiatieven of participatieve processen die geïnitieerd worden door het departement van Strategische en Duurzame Ontwikkeling.
De aanvragen voor de installatie van klimplanten en geveltuintjes en de bijhorende subsidies worden behandeld door de dienst Milieuraadgeving, volgens het gemeentereglement over gevelbeplanting. 

Hoe gaat u te werk? 

Vul het aanvraagformulier in en stuur het ingevuld terug naar de dienst Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes.
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toelating op basis van het technisch onderzoek door de dienst Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes. In geval van akkoord, verbindt de aanvrager zich ertoe om zijn voorziening te plaatsen en onderhouden volgens het gemeentereglement met betrekking tot de private beplanting op de openbare ruimte.

Aanvraagformulier (pdf)
Lijst van aanbevolen planten voor boomperken

 
Betrokken dienst(en)