Académie des savoirs des Petits Débrouillards

De Academie van Kennis bevordert het schoolsucces, de intellectuele ontwikkeling en de sociale emancipatie van kinderen en jongeren. Ze biedt een ondersteunings- en begeleidingsdienst aan voor kinderen in het basisonderwijs en adolescenten in het secundair onderwijs van het Franstalig onderwijs.

  • Basisonderwijs: ondersteuning in het Frans, wiskunde, ontdekking, werkmethode, voorbereiding op het CEB (Certificat d'Études de Base).
  • Secundair onderwijs: ondersteuning in scheikunde, natuurkunde, biologie, wiskunde, Nederlands, Frans, Engels en Latijn, voorbereiding op het CE1D (Certificat d'Enseignement du Premier Degré).
  • Voor het 3e en 4e jaar van het secundair onderwijs: voorbereiding op hoger onderwijs.

Workshops voor schoolondersteuning in: Wiskunde, Frans, Latijn, Wetenschappen (scheikunde, biologie, natuurkunde, ...), Werkmethode, Nederlands, voorbereiding op CEB en CE1D.


Kosten

La tarification sera fixé selon la convention entre les parents et l'Académie

Publiek
Kinderen (≤ 12 jaar)
Jongeren (≥ 12 jaar)