Pour l'ajouter a vos centre d'interet, veuillez vous connecter.
Icon for xls export

Huistaakbegeleiding

Gevonden resultaten

U wilt dat uw kind na schooltijd wordt begeleid om zijn huiswerk te maken en vragen te stellen?

Vind een huiswerkschool of een mentoraat in uw buurt.

De Academie van Kennis bevordert het schoolsucces, de intellectuele ontwikkeling en de sociale emancipatie van kinderen en jongeren. Ze biedt een ondersteunings- en begeleidingsdienst aan voor kinderen in het basisonderwijs en adolescenten in het secundair onderwijs van het Franstalig onderwijs.
Schoolbegeleiding en buitenschoolse activiteiten, alfabetiseringscursussen, sociale permanentie.
Amis d'Aladdin
Huis voor kinderen, buitenschoolse opvang, schoolondersteuning, communautaire acties in de wijk
AMOS Amo
Individuele hulp voor jongeren en hun ouders, schoolondersteuning, buitenschoolse opvang, project burgerschapsjaar
alphabétisation
Vzw gespecialiseerd in buitenschoolse opvang, schoolondersteuning en opleidingen voor volwassenen
Seutin
huiswerkschool, buitenschoolse activiteiten
Atelier
Huiswerkschool, schoolondersteuning, alfabetiseringscursussen, restaurant,...
CEDAS
Buitenschoolse opvang, huis voor jongeren en opleidingen voor volwassenen
Soutien scolaire
Hulp bij schoolwerk, socio-culturele activiteiten, steun aan ouders, alfabetiseringscursussen
Huiswerkbegeleiding voor jongeren
Soutien scolaire
Schoolondersteuning en begeleiding van jongeren van 6 tot 18 jaar
jardinage
Animatie- en opleidingsgroep voor migrantenvrouwen
Générations asbl
Schoolondersteuning, alfabetisering, hulp aan ouders, ontspanning,...
harmonisation sociale schaerbeekoise
Sociale cohesie, cours de FLE, coordination de la maison de quartier Dailly
Wij zijn een school ondersteunende organisatie. Onze missie bestaat erin gepersonaliseerde bijlessen te geven aan Franstalige en Nederlandstalige studenten, van de kleuterschool tot de universiteit.