Gemeenteontvanger

Missies/competenties
  • Voeren van de boekhouding;
  • Inning van de ontvangsten;
  • Controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven;
  • Beheer van het incasso en de thesaurie;
  • Beheer van de schuld;
  • Financieel adviseur.
Telefoon
02/244 74 59
Directie
Financiën - Gemeenteontvanger