Begeleidingscomité

Het begeleidingscomité is ontstaan na de toetreding van onze gemeente tot het Herstelfonds voor de gemeentefinanciën.

De situatie van de gemeente was immers van die aard dat het niet langer mogelijk was de verschillende gemeentelijke taken te verzekeren zonder financiële hulp van buitenaf.

Opdracht

Het begeleidingscomité moet alle beslissingen van de administratie die een financiële weerslag hebben, onderzoeken en daarover advies verstrekken:

  • personeel (indienstneming, vervanging, bevordering, uitoefening van hogere functie)
  • begroting en begrotingswijzigingen
  • rekening van de ontvanger
  • financiële situatie van de ontvanger

Het begeleidingscomité controleert op dezelfde manier deactiviteiten van het OCMW, want hun beheer bepaalt het bedrag van de gemeentedotatie die jaarlijks aan het OCMW gestort zal worden.

Zowel de gemeente als het OCMW hebben de overeenkomst voor toegang tot het herfinancieringsfonds ondertekend.

Samenstelling

Het begeleidingscomité telt volgende leden:

  • vertegenwoordigers van de gemeente (Burgemeester, schepenen, gemeenteontvanger en ambtenaren)
  • vertegenwoordigers van het Kabinet van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • vertegenwoordigers van de administratie van de instantie die toezicht houdt op de gemeenten
  • gewestelijke inspecteurs (1 voor de gemeente, 1 voor het OCMW)
  • vertegenwoordigers van de administratie van de instantie die toezicht houdt op de OCMW's