Huwelijksaangifte (Burger)

Goed om te weten

Wie een huwelijk wil aangaan, moet daarvan aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het huwelijk kan worden voltrokken tussen de 14e dag na uw huwelijksaangifte (30 dagen als een van beide toekomstige echtgenoten niet in België is ingeschreven) en tot 6 maanden en 14 dagen daarna.
De huwelijksceremonie kan echter worden opgeschort of geweigerd als uit een combinatie van omstandigheden blijkt dat deze uitsluitend bedoeld is om een verblijfsvoordeel te bekomen of dat ze onder dwang werd aangegaan.
Huwelijken vinden plaats op woensdag-, vrijdag- en zaterdagvoormiddag.
Wensen de toekomstige echtgenoten een huwelijkscontract te laten opstellen, moeten ze contact opnemen met een notaris van hun keuze.


Voorwaarden

 • De wettelijke leeftijd hebben volgens uw nationale wetgeving
  Derogatie: De Jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen toe zijn (zwangerschap bijvoorbeeld)
 • Toestemming van de echtgenoten
 • Gebrek aan verwantschap:
  • De wet verbiedt huwelijken tussen personen met een verwantschap (ook door adoptie)
   • in rechte lijn (ouder, grootouder) en (kind, kleinkind)
   • in de tweede graad, tussen ((half)broers, (half)zussen)
     Derogatie: De Familierechtbank kan, om ernstige redenen, deze verboden opheffen in geval van huwelijk tussen:
    • Ex-schoonouders en ex-schoonkinderen
    • de geadopteerde en de kinderen van de adoptant
    • de adoptiekinderen van eenzelfde adoptant
    • de adoptant en de voormalige partner van de geadopteerde
    • de geadopteerde en de voormalige partner van de adoptant
    • ooms/tantes en neven of nichten,
    • Schoonouders (tweede huwelijk) en schoonkinderen (tweede huwelijk);
 • Verbod op bigamie: om te huwen moet men vrijgezel, weduwe/weduwnaar of gescheiden zijn. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België huwen, zelfs indien hun eigen nationale wetten polygamie toelaten.
   
 • De woonplaats: om te kunnen huwen in Schaarbeek moet een van beide toekomstige echtgenoten in Schaarbeek zijn ingeschreven. 

  Belgen die in het buitenland verblijven kunnen ook in Schaarbeek huwen indien een van beide toekomstige echtgenoten in Schaarbeek is geboren, Schaarbeek zijn/haar laatste woonplaats in België was of indien een van zijn/haar bloedverwanten tot de tweede graad er zijn/haar woonplaats heeft. 


Zo gaat u te werk:

Om hun huwelijk aan te geven, moeten de toekomstige echtgenoten een afspraak maken en zich samen bij het kantoor voor huwelijken aanmelden met alle documenten. Deze formaliteit kan ook door één van de toekomstige echtgenoten worden uitgevoerd, met een door de afwezige persoon ondertekende bijzondere volmacht die is gelegaliseerd door de gemeente van woonplaats.

Neem contact op met de dienst Burgerlijke Stand, via e-mail (burgerlijkestand@1030.be) en voeg hierbij een kopie van de identiteitsbewijzen – identiteitskaart of paspoort – van beide toekomstige echtgenoten.

Vereiste documenten

De lijst van de te leveren documenten varieert naargelang de specifieke situatie van de toekomstige echtgenoten (nationaliteit, burgerlijke staat, verblijfsstatus, enz.). 

Het is aan te raden met dienst per mail contact te neme (burgerlijkestand@1030.be) om op tijd kennis te nemen van deze lijst teneinde voldoende tijd te hebben om alle documenten te verzamelen.

Prijs

 • Huwelijksboekje: € 35
 • Huwelijk woensdag: gratis
 • Huwelijk vrijdag: € 35
 • Huwelijk zaterdag: € 250 (huwelijkboek inbegrepen)
 • Musicaal Huwelijk zaterdag: € 285 (huwelijkboek inbegrepen)

Termijn

Het huwelijk kan worden voltrokken tussen de 14e dag na uw huwelijksaangifte (30 dagen als een van beide toekomstige echtgenoten niet in België is ingeschreven) en tot 6 maanden en 14 dagen daarna.

Meer informatie?

burgerlijkestand@1030.be
Tel.: 02/244 75 11 (callcenter)
notaris.be/familie
 
Betrokken dienst(en)