Burgerlijke stand

Missies/competenties

Kantoor voor nationaliteiten

 • Ontvangst en verwerking van aanvragen tot verkrijging van de Belgische nationaliteit

Kantoor voor huwelijken en wettelijke samenwoningem

 • Ontvangst van huwelijksaangiften en organisatie van ceremonies
 • Ontvangst van aangiften van wettelijke samenwoning
 • Organisatie van de ceremonies voor
  • Honderdjarigen
  • Huwelijksjubilarissen

Kantoor voor akten / geboorten

 • Uitreiking van afschriften en kopieën van akten van de burgerlijke stand
 • Ontvangst van geboorteaangiften
 • Ontvangst van aangiften van vaderschapserkenning
 • Ontvangst van aangiften van geslachtsverandering
 • Transcriptie van bepaalde gerechtelijke of administratieve beslissingen: koninklijk besluit inzake naamsverandering, ministerieel besluit inzake verandering van voornaam, wijzigingsbesluit, enz.
 • Transcriptie van buitenlandse akten van de burgerlijke stand (voor Belgische burgers)

 

De diensten Burgerlijke Stand (nationaliteit, huwelijken, wettelijke samenlevingen, geboorten) zijn enkel toegankelijk op afspraak.

Het nemen van een afspraak gebeurd per mail. Gelieve een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen.

De dienst zal, in een tweede stadium van de procedure, U informeren over de procedure en de bijkomende nodige documenten.

Indien van toepassing, kan het call center eventueel uw aanvraag tot een afspraak opvolgen. Het onderwerp van uw oproep, uw nationaal nummer alsook uw telefoonnummer zullen gevraagd worden om aan de diensten van de Burgerlijke Stand toe te laten contact met U op te nemen.

 

CORONAVIRUS

 

De geleidelijke deconfiniëring vindt plaats. U kunt nu contact opnemen met het gemeentebestuur voor al uw procedures, deze worden allemaal verwerkt. De procedure blijft echter hetzelfde: de diensten zijn alleen op afspraak beschikbaar.

Hoe maak ik een afspraak?

Gelieve bij voorkeur uw aanvragen voor documenten in te dienen:

 

Wij nodigen u uit om voorzichtig te zijn en uw bezoek uit te stellen als het niet dringend is.
 
Telefoon
02/244 75 11
Directie
Bevolking & Burgerlijke stand