Interface3

Interface3 is een orgaan voor socioprofessionele inschakeling en continue vorming dat zich vooral richt tot werkzoekenden.

Sinds 1988 organiseren wij kwalificerende opleidingen, vooral voor IT-beroepen. Daar is veel vraag naar in ons land.

Met zijn pedagogische ervaring organiseert de vzw ook tal van projecten met als doel de digitale inclusie van kansarmen en jongeren.

interface3
Publiek
Vrouwen
Werkzoekenden