Juridische zaken

Missies/competenties
  • Beheer van de geschillendossiers van de gemeente;
  • Opvolging van de gerechtelijke acties van de gemeente;
  • Juridische bijstand voor de andere diensten van de administratie (advies, tips).

 

NB : de dienst Juridische zaken wordt als een interne dienst beschouwd, die in principe geen direct contact heeft met de Schaarbeekse burgers of andere ingezetenen.
Directie
Algemene Zaken