Kennisgeving van stopzetting activiteiten (milieuvergunning) (Burger/Vereniging/Bedrijf)

Wanneer een persoon of bedrijf houder is van een milieuvergunning en de activiteiten worden stopgezet of overgedragen aan een andere persoon of een ander bedrijf, moet de houder de autoriteit die de oorspronkelijke vergunning heeft toegekend (Leefmilieu Brussel of de gemeente) daarvan op de hoogte stellen.

De formulier van de verklaring van stopzetting van de activiteiten moet per e-mail worden verzonden of worden gestort bij de loket stedenbouw & leefmilieu open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur op afspraak op 02.244.75.11.
Toewijzingsvoorwaarden
Dossierkosten: GRATIS
Documenten te voorzien

Het aanvraagdossier moet worden ingediend aan het loket of aangetekend worden verzonden en bevat minstens:   

  • Schriftelijke kennisgeving , gedateerd en ondertekend.
Meer informatie

Administratieve gids voor milieuvergunningen: Brussel Leefmilieu

Hoe een aanvraag indienen? Hoe een milieuvergunning wijzigen, stopzetten of hernemen?

Betrokken dienst(en)