Les Petits Débrouillards

Les Petits Débrouillards wil kinderen laten kennismaken met wetenschap en technologie, ze sensibiliseren voor respect voor het milieu, hun maatschappelijke integratie stimuleren en ze sensibiliseren voor burgerparticipatie.

Op het terrein gebeurt dit door de organisatie van schoolse en buitenschoolse activiteiten, workshops om animator Petits Débrouillards te worden, stages tijdens de schoolvakanties, leraren-, opvoedersopleidingen, sensibiliseringscampagnes voor het grote publiek, deelname aan buurtfeesten enz.

Les Petits Débrouillards
Publiek
Kinderen (≤12 jaar)
Scholen
Met een handicap
Minimumleeftijd
5
Maximumleeftijd
12
Taal
FR