Iedereen komt samen in de Voglerruimte

In 20 jaar tijd is Schaarbeek helemaal veranderd. Haar wijken werden verfraaid, haar gebouwen werden gemoderniseerd,... Belangrijke plaatsen getuigen van deze transformatie, zoals de Voglerruimte, het ontmoetingspunt voor verenigingen dat ontbrak in de Jeruzalemwijk.

20 ans de rénovation

Nog voor het Duurzaam Wijkcontract (DWC) Jeruzalem was er op nr. 38 in de Voglerstraat een oude refter van gemeentescholen. Vanaf de lancering van het DWC stelden de buurtbewoners voor om er een ontmoetingspunt voor verenigingen in onder te brengen.

In 2009 werd de wens van de buurtbewoners werkelijkheid. De nieuwe “Voglerruimte” verwelkomt al enkele verenigingen: Le Caméléon Bavard, FEZA, IrontD’Elles, Babybabel, Les Petits Débrouillards enz. Antonio Nunez Valderrama, de directeur van de laatstgenoemde vzw, weet nog hoe de verhuizing eraan toeging. “De renovatie heeft tijd gekost, maar nadat we geïnstalleerd waren, konden we onmiddellijk meer activiteiten organiseren met onze vereniging. Ons publiek is ook gegroeid en we hebben enkele mensen kunnen aannemen”.


les petits débrouillards

Internationale zichtbaarheid

Dankzij de grote ruimte zijn de verenigingen die daar zijn ondergebracht lokaal en soms zelfs internationaal zichtbaar geworden! “We organiseren er evenementen en nodigen er buitenlandse delegaties uit, vertelt de directeur van Petits Débrouillards. Ze zijn altijd verrast hoe diep deze lokalen zijn, deze ruimte is een hele mooie etalage. ”

Die etalage trekt ook jongeren aan, het hoofdpubliek van de vereniging Petits Débrouillards. De vereniging organiseert activiteiten binnen en buiten de school om de wetenschappers in kinderen wakker te maken en hen technologie te laten ontdekken.

 

les petits débrouillards

Altijd in evolutie

De Voglerruimte is er op het juiste moment gekomen in de Jeruzalemwijk. “De wijk is aan het veranderen, zegt Antonio Nunez Valderrama. Er komen nieuwe mensen wonen en ook de jeugd evolueert. De ruimte ligt op de grens van twee wijken, de sociaal-economisch gegoede Louis Bertrandwijk en de Jeruzalemwijk.” De strategische ligging van de Voglerruimte zorgt voor een grotere sociale diversiteit bij de activiteiten van de verenigingen.

En de Voglerruimte is vooral een plaats die evolueert. Ze hangt vast aan het Wijkcontract Pogge dat momenteel loopt. Binnenkort zouden er interieurwerken moeten plaatsvinden en nieuwe activiteiten moeten bijkomen.

 

Adres :

Voglerstraat, 38
1030 Schaerbeek