Maison Biloba Huis

Het Maison Biloba Huis werd ingehuldigd in april 2016 dankzij de medewerking van onder meer de Schaarbeekse Haard, de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het omvat 15 aangepaste flats voor senioren, een gemeenschapszaal en een dagcentrum.

De doelstelling ? De buurtbewoners de kans bieden in beter aangepaste ruimtes te wonen in de wijk die ze door en door kennen.

Het behoud van sociaal contact is een essentieel aspect van het Biloba-project. Daarom werd een gemeenschapszaal aan het centrum toegevoegd.

De vzw EMMA beheert het dagcentrum dat een direkte link creëert tussen de bewoners en de buurtbewoners.

 

 

 

Maison Biloba Huis
Maison Biloba Huis