Mediante

Dienst voor bemiddeling tussen daders en slachtoffers van een misdrijf

 

Bemiddeling is een procedure waarbij de partijen in een strafzaak een neutrale derde kunnen inschakelen om in onderling overleg de relationele en materiële problemen aan te pakken die het gevolg zijn van het misdrijf.

Het gaat hierbij om een communicatieruimte die in alle fasen van de procedure wordt aangereikt en die, naargelang de situatie, het volgende kan toelaten:

  • Informatie-uitwisseling en/of het onderhandelen over persoonlijke verbintenissen, om voor opheldering en verzoening te zorgen;
  • Onderhandeling over een vorm van herstel of schadevergoeding;
  • De uitdrukking van emoties in geval van ernstige feiten waar het herstel in strikte zin ondenkbaar of ontoereikend is.