Juridische en sociale hulp

Hebt u een juridisch, sociaal of administratief probleem? U bent niet de enige. De gemeentelijke dienst Noorderzon begeleidt u en geeft u kosteloos raad

U kunt bij Noorderzon enkel terecht na afspraak. Voor een afspraak kunt u bellen op maandag- en donderdagvoormiddag tussen 9u en 12u, of u kunt zich tijdens diezelfde uren aanmelden aan het onthaal in het gebouw.

Gepersonaliseerde begeleiding

Deze gemeentelijke dienst begeleidt u bij diverse aspecten van het dagelijkse leven : 

  • Huisvesting: juridisch advies, huurrecht, conflicten tussen huurders en verhuurders, enz.;
  • Werk: willekeurig ontslag, conflicten tussen werknemer en werkgever, enz.;
  • Sociale zekerheid: kinderbijslag, ziekenfonds, OCMW, enz.;
  • Opvang in België: regularisatie, asielaanvraag, familiehereniging, enz.;
  • Schuldbemiddeling: aanvraag betalingsfaciliteit voor energie, elektriciteit, gezondheidszorg, enz.;
  • Strafrecht.
soleil du nord

De dienst garandeert de opvolging van uw dossier. U heeft de garantie van een neutrale, kosteloze dienst die het beroepsgeheim respecteert .

Nieuwe dynamiek blazen in de Gaucheretwijk

Naast de diensten aangeboden door Noorderzon, heeft deze gemeentelijke dienst ook de taak om de wijk een nieuwe dynamiek in te blazen en de banden te versterken tussen de inwoners. Verschillende activiteiten worden er georganiseerd zoals: buurtfeesten, solidaire herstellingsworkshops en rommelmarkten .

fête Gaucheret

Hebt u plannen? Wij helpen u!

Gelegen op het Gaucheretplein, moedigt Noorderzon de projecten en de initiatieven bestemd voor de inwoners aan. Een samenwerking om collectieve projecten te organiseren in de wijk is ook mogelijk .