Premie voor de aankoop van een fiets met elektrische ondersteuning (Burger)

De premie is alleen binnen de grenzen van de beschikbare budgetten toegekend (artikel 1 van het reglement).  Om te weten of een premie u zal kunnen toegekend worden, contacteer ons vooraf. 

De premieaanvraag dient binnen drie maanden na de aankoop van de fiets met elektrisch ondersteuning ingediend te worden, waarbij de datum van de factuur als bewijs geldt.
Na deze periode van drie maanden kan de premie niet meer worden aangevraagd. Deze voorwaarde blijft in alle gevallen van toepassing, ook als het budget voor het jaar uitgeput is of als het reglement wordt opgeschort (artikel 4 van het reglement).
Toewijzingsvoorwaarden

Om van de premie te kunnen genieten, moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. een natuurlijke persoon zijn
  2. meerderjarig en gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek
  3. de nieuwe fiets met elektrische ondersteuning voor eigen gebruik kopen
  4. maximaal één premie per huishouden ontvangen, over een periode van vijf jaar
  5. zich ertoe verbinden om de fiets niet door te verkopen gedurende 3 jaar, tenzij de ontvangen premie wordt terugbetaald
Documenten te voorzien

De aanvrager stuurt zijn premieaanvraag naar de gemeente Schaarbeek via zijn persoonlijke ruimte op de website van de gemeente en voegt daarbij de volgende documenten:

  • een kopie van de gedetailleerde aankoopfactuur (volgens de bepalingen in artikel 4)
  • het betalingsbewijs voor de fiets
  • een kopie van de pagina uit de handleiding of de catalogus waarop de kenmerken van de elektrische fiets worden vermeld
  • een kopie van zijn laatste aanslagbiljet