Reglement omtrent de opdrachten en de werking van de Ombudsman – Goedkeuring