Schoolbegeleiding en bemiddeling (Déclic)

Missies/competenties

Team van het Stedelijk preventieprogramma:

  • Bemiddeling bij conflicten tussen ouders, kinderen, leerkrachten,... ;
  • Ingrijpen wanneer leerlingen afhaken en bij schoolverzuim.
  • Luisteren naar jongeren en ouders met problemen in verband met de school;
  • Begeleiding bij de stappen in verband met schoolgaande kinderen (een school zoeken, inschrijving, oriëntatie,...) ;
Telefoon
02/215 30 87
Directie
Strategische en duurzame ontwikkeling