Seniorie Victor Hugo

De gemeentelijke seniorieën – niet te verwarren met een rusthuis (RH) of een rust- en verzorgingstehuis (RVT) voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen – zijn gebouwen onderverdeeld in appartementen, studio’s of fl ats, die verhuurd worden door de gemeente en voorbehouden zijn voor senioren of stellen waarvan minstens een van de partners 65 is op het ogenblik van de toekenning.

De senioren kunnen zich op de wachtlijst inschrijven vanaf hun 60e. De toekenning gebeurt op grond van een prioriteitensysteem. Zo worden er prioriteitspunten gegeven voor bepaalde situaties, zoals een handicap, leeft ijd, in een ongezonde woning wonen, een huuropzegging gekregen hebben en de wachttijd op de lijst.