Sport

Missies/competenties
  • Bevorderen van het sporten op alle niveaus;
  • Beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuren: onderhoud, verhuur, renovatie,…;
  • Organisatie van sportevenementen, meestal in samenwerking met de clubs.
Telefoon
02/240 33 62
Fax
02/240 33 70
Directie
Burgerleven