Sportcheque (Burger)

De sportcheque is een financiële bijdrage toegekend door de gemeente Schaarbeek om sporten te promoten onder jongeren onder de 21 jaar. De sportcheques zijn bedoeld voor jongeren met een laag inkomen, jongeren met een handicap, meisjes jonger dan 25 jaar 

Doelpubliek
Kinderen jonger dan 21 jaar

De kandidaat kan in vijf stappen nagaan of hij/zij in aanmerking komt voor een sportcheque:

 1. Ik ga zelf na of ik beantwoord aan de toekenningscriteria
 2. Ik verzamel alle vereiste documenten en scan of fotokopieer ze afhankelijk van de situatie.
  De ondersteunde uitbreidingen moeten actueel blijven (pdf, jpg, ong, …). De documenten in bijlage mogen de 2Mo niet overschrijden. Indien nodig, kan u het formaat van uw afbeeldingen aanpassen via een tool online.
 3. Ik meld me aan op mijn persoonelijke ruimte
 4. Ik vervolledig mijn dossier en dien het in via mijn persoonlijke ruimte of met behulp van een gemeenteambtenaar tijdens mijn afspraak.
 5. Follow-up: de kandidaat ontvangt eerst een schriftelijk antwoord met een ontvangstbevestiging van zijn aanvraag. Dan verneemt hij welk gevolg er aan zijn/haar dossier zal worden gegeven via zijn/haar persoonlijke ruimte of per post (afhankelijk van welk kanaal de kandidaat heeft gekozen).
Toewijzingsvoorwaarden
 • Minstens 21 jaar zijn op de datum van de inschrijving
 • Gedomicilieerd zijn in Schaarbeek (of minstens een van de wettelijke vertegenwoordigers)
 • Rechtmatig ingeschreven zijn in een Schaarbeekse sportclub*
 • Regelmatig sport beoefenen (in infrastructuur of een gebouw in Schaarbeek)
 • De richtlijnen rond deontologie & sportieve ethiek respecteren tijdens het hele referentiejaar

* Afwijkingen:

 • Rechtvaardiging van uitzonderlijke omstandigheden (economische, sociale ...)
 • Elitesporten buiten Schaarbeek, individueel vooruitgang willen boeken, discipline wordt niet aangeboden in Schaarbeek, geen plaats meer in Schaarbeek ...
Documenten te voorzien
 • Identiteitskaart van het kind en de aangestelde voogd / de jongvolwassene > 18 jaar
 • Bankrekeningnummer
 • Betalings- en inschrijvingsbewijs van het jaarlijkse lidgeld betaald aan de sportclub
In geval van privé-infrastructuur die niet wordt beheerd door de gemeente:
 • Bewijs dat er sport beoefend wordt op die locatie
 • Officiële kalender
Meer informatie

Voor meerdere informatie staat de Sportdienst tot uw beschikking op 02/431 65 87 -88 -89

Betrokken dienst(en)

Sport

29 Georges Rodenbachlaan
1030 Schaarbeek
België
Afspraak sportcheques : 02/244 75 11
Subsidies : 02/431 65 87 en 02/431 65 88
Gebruik van gemeentehallen en –terreinen : 02/431 65 67 en 02/431 65 90
Sportinfrastructuur: 02/431 65 86
Verantwoordelijk: 02/431 65 89
Neptunium zwembad : 02/211 02 70 – www.sport1030.brussels