Voorafgaande aangifte van toeristische logies (Burger/Vereniging/Bedrijf)

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om de uitbating van elk toeristisch logies te reglementeren (ordonnantie van 8 mei). U vindt alle inlichtingen om een toeristisch logies uit te baten in Schaarbeek (en in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest) op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW).

Elke uitbater moet vooraf een aangifte van zijn activiteiten indienen voor registratie bij BEW.

Doelpubliek
Uitbater of kandidaat-uitbater van een toeristisch logies (logies bij de bewoner, vakantiewoning, toerismeverblijf, hotel, aparthotel, verblijfscentrum voor sociaal toerisme en kampeerterrein)

Of het nu een eenvoudige kamer in uw eigenwoning, een vakantiewoning, een hotel of een ander soort toeristisch logies betreft, u moet:

  • voor de uitbating een aangiftedossier indienen om u te registreren in een van de categorieën van de regelgeving
  • voldoen aan bepaalde criteria

Wanneer BEW uw dossier volledig verklaard, krijgt de uitbater een registratienummer.

Na een gunstige beslissing van de gemeente wordt een "conformiteitsattest voor uitbating van een toeristisch logies" afgeleverd. Na een ongunstige beslissing ontvangt de aanvrager hierover bericht per post.

Toewijzingsvoorwaarden
U moet alle voorwaarden van de regelgeving naleven voor elke categorie en subcategorie van toeristisch logies binnen elke vestiging die u wilt uitbaten.
Documenten te voorzien

Bij deze aangifte moet een reeks documenten worden gevoegd (opgenomen in de checklist van BEW) waaronder een (stedenbouwkundig) conformiteitsattest en een brandveiligheidsattest afgeleverd door de Burgemeester.

Om deze attesten te verkrijgen, moet de uitbater ze aanvragen bij de gemeente met de formulieren op de website van BEW.

Meer informatie
U vindt alle informatie op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.
Betrokken dienst(en)