Crèche "Courte Echelle" verticale leefruimtes en flexibiliteit gaan hand in hand

Het OCMW van Schaarbeek is van plan om begin 2022 een kinderdagverblijf te openen.

Dit kinderdagverblijf kreeg de naam “Courte Échelle” en werd geïnstalleerd in het gewezen kantoor van het OCMW in de Haachtsesteenweg en zal – na een grondige renovatie van het gebouw – een capaciteit van zestig erkende plaatsen hebben. Vijftig van deze plaatsen zullen voorbehouden zijn voor de begunstigde burgers van het OCMW met een socioprofessioneel inschakelingsproject, die op zoek zijn naar werk, een opleiding volgen, via een inschakelingscontract (artikel 60) tewerkgesteld zijn of die zich in een situatie van ontreddering bevinden. De andere tien plaatsen zijn bestemd voor kinderen van de personeelsleden van het OCMW.

Het crècheproject kon tot stand komen in het kader van het operationele FEDER-programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat in het bijzonder initiatieven ondersteunt binnen de sector die zorgt voor de creatie van nieuwe kinderopvangplaatsen. In dit kader werd er bijna 1,1 miljoen euro geïnvesteerd in de crèche, waarvan 50% ten laste genomen werd door de Europese autoriteiten en 50% door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

affiche crèche courte échelle

Een antwoord op reële behoeften

De bouw van dit kinderdagverblijf is het resultaat van jarenlange reflectie over de specifieke opvangbehoeften van de begunstigde burgers in een context met een voortdurend gebrek aan opvangplaatsen.

Het project is gebaseerd op een tweevoudige vaststelling: enerzijds dat veel structuren waar ze een publiek tarief hanteren vaak enkel toegankelijk zijn voor ouders die werken en anderzijds dat structuren met een vrij tarief (privésector) meestal financieel onbereikbaar zijn voor behoeftige families.

De departementen Socioprofessionele Inschakeling (SPI) en Sociale Bijstand (DSB) van het OCMW van Schaarbeek onderstrepen al verschillende jaren in welke mate het feit geen toegang te hebben tot een opvangplaats het socioprofessionele inschakelingstraject belemmert. Omwille van deze reden ondersteunt het OCMW de reservatie van opvangplaatsen voor zijn begunstigde burgers al financieel.

Verder werd dit project ook gelanceerd op basis van de overtuiging dat de crèche een plaats is van ontwikkeling en socialisatie voor alle kinderen, ongeacht de moeilijkheden die hun ouders al dan niet ondervinden.

Het pedagogisch project en de architecturale denkoefening verliepen vanaf het begin in nauw overleg met externe experts van de sector.

De stedenbouwkundige vergunning is voorzien voor de herfst van 2019.

Verticale secties hebben veel troeven

Het pedagogisch project voorziet een grote flexibiliteit op het vlak van kinderopvang en vanaf het begin van het project werd er nagedacht over de keuze voor horizontale of verticale secties/leefgroepen of voor een mengeling van deze twee types secties.

De ervaringen van partners die deel uitmaken van het Pedagogisch Opvolgingscomité heeft geleid tot de keuze voor verticale secties van 15 plaatsen en dit omwille van:

  • de voordelen die verbonden zijn aan verticale secties: het kind blijft in een sectie met ‘referentiepersoneel’, gezonde wedijver tussen kinderen van verschillende leeftijden (kleine kinderen kunnen leren van de grote en grote kinderen zijn fier dat ze kunnen helpen), ouders vergelijken minder het leerritme van de kinderen … ;
  • de voordelen van de verticale organisatie in het geval van multi-opvang, in het bijzonder dat er gemakkelijker opvangplaatsen aangeboden kunnen worden in elk van de secties als antwoord op zeer verschillende vragen;
  • de mogelijkheid om twee opties open te houden (verticaal/horizontaal), aangezien een horizontale organisatie gemakkelijk de plaats kan innemen van een sectie die oorspronkelijk als verticaal bedacht werd, het omgekeerde is minder gemakkelijk;
  • de vrijheid die het personeel op die manier krijgt om het pedagogisch project in de loop van de tijd te laten evolueren;
  • de wens om te zorgen voor ruimte in de secties, wat de verticale organisatie vereist omwille van de aanwezigheid van grote kinderen in elke sectie en de daaruit voortvloeiende nood aan speelruimtes (“vertragende elementen” of verwijderbare spijlen en/of babyboxen op hoogte voor de ruimtes voorbehouden voor de allerkleinsten), slaapruimtes (afgescheiden) en verschoonruimtes (kleine toiletten).

De kinderen kunnen echter wel per leeftijdscategorie ingedeeld worden op bepaalde momenten (creatieve activiteiten in de daarvoor voorziene ruimtes, psychomotoriek).

De lokalen zijn zo ontworpen dat er een grote openheid is naar de ouders toe zodat ze echt deelnemen aan het project (ze worden uitgenodigd om in de secties binnen te gaan, er is een ouderruimte …). Tot slot zal er een pedagogisch adviseur aangeworven worden om het specifieke werk van de teams voor een behoeftig opvangpubliek te begeleiden.

 

Banner feder