Missie & diensten

Het Jobhuis biedt zijn diensten aan alle werkzoekenden aan en huisvest op één locatie diverse instellingen die zich bezighouden met tewerkstelling en opleiding.

5.000 bezoekers per maand

Om de werkloosheid in Schaarbeek terug te dringen hebben diverse spelers van de arbeids- en opleidingenmarkt zich gegroepeerd in het Jobhuis, om er een complete dienstverlening aan te bieden. Actiris Schaarbeek, de ONR 1030, het Lokaal Steunpunt, Maxinet, Schaerbeek Action Emploi (SAE), Promotion de l’Emploi, Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST),… zijn stuk voor stuk actieve partners van het Gemeentelijk werkgelegenheidsplan. Elke maand ontvangen ze meer dan 5.000 bezoekers .

Voor de autonomie van werkzoekenden

De doelstelling van het Jobhuis is werkzoekenden aanmoedigen zoveel mogelijk zelf op zoek te gaan naar een job. Dat kan alleen mits de nodige ondersteuning:

  • Toegang tot de arbeidsmarkt: mogelijkheid om de werkaanbiedingen te consulteren van de gemeente, het Brussels Gewest, enz.;
  • Logistieke ondersteuning: informaticamateriaal, telefoon,…;
  • Werkzoekenden zo volledig mogelijk informeren over het opleidingsaanbod;
  • Een volledig beeld bieden van alle mogelijke hulpmiddelen die kunnen aangewend worden bij de zoektocht naar werk.

 

Jobhuis
Jerusalemstraat 46
1030 Schaarbeek

Tel : 02/247 77 20
Fax : 02/245 42 52