Gelijkheid, diversiteit en inclusie

Schaarbeek is heel divers, met inwoners die afkomstig zijn uit verschillende landen en culturen en die uiteenlopende waarden hebben, waardoor in de verschillende wijken een rijke mix ontstaat. Een tolerante gemeente die openstaat voor verschillen.

Bij onze aanwerving zetten wij ons, net als bij onze andere activiteiten, in om alle vormen van discriminatie te bestrijden en gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen.

Ons diversiteitsplan

We hebben een aanwervings- en personeelsbeleid ontwikkeld dat rekening houdt met alle aspecten van diversiteit, waaronder leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid en handicap.

Om dat te bereiken, hebben we in 2019 ons diversiteitsplan gelanceerd. Het bestaat uit een reeks acties ter bevordering van de diversiteit binnen het gemeentepersoneel.

Er wordt momenteel een nieuw plan, met nog meer acties, uitgewerkt.

Neutrale aanwerving

Onze recruiters en onze managers hebben een opleiding inzake neutrale aanwerving gekregen. Tijdens deze opleidingen hebben ze stereotypen en onbewuste vooroordelen gedeconstrueerd en vervolgens tools en best practices gecreëerd om zonder discriminatie aan te werven.

Solliciteren als persoon met een handicap

Hebt u een handicap, een leerachterstand of een ziekte (visueel, motorisch of auditief) en wenst u redelijke aanpassingen in het kader van de aanwerving? Aarzel dan niet om dit te vermelden wanneer u solliciteert. We zullen ervoor zorgen dat de selectievoorwaarden worden aangepast.

Werken als persoon met een handicap

We willen er ook voor zorgen dat werknemers met een handicap toegang hebben tot de arbeidsmarkt en aan het werk kunnen blijven. Om het dagelijkse werk te vergemakkelijken, kan elke gemeentemedewerker die dat nodig heeft, redelijke aanpassingen in het kader van het werk vragen. Deze aanpassingen kunnen betrekking hebben op:

  • de tools (vergrotingssoftware voor slechtzienden enz.);
  • de taken (vereenvoudigde taal voor mensen met een mentale beperking enz.);
  • de omgeving (toegangshelling voor mensen met een fysieke beperking enz.);
  • de werktijden (extra pauze voor mensen met diabetes bij hypoglykemie enz.).

Al deze informatie wordt in detail beschreven in ons diversiteitsplan.