Handelszaken geconfronteerd met tweede coronagolf

De Nationale Veiligheidsraad heeft maatregelen genomen om de nieuwe golf van COVID-19-besmettingen in te dijken. Die maatregelen belangen ons allen en in het bijzonder de handelszaken aan.

Onze handelaars en restaurantuitbaters bevinden zich immers vaak in de frontlinie.

Het is van het grootste belang dat zo veel mogelijk handelszaken op de hoogte zijn van de maatregelen en ze toepassen om het aantal nieuwe besmettingen te beperken. Doel: vermijden dat er een nieuwe lockdown komt met de gekende moeilijkheden voor velen onder ons.

Naast de maatregelen die u reeds toepast, wordt handelaars en horeca-uitbaters gevraagd om de volgende maatregelen na te leven:

Handelszaken:

 • De winkels mogen openblijven op de gebruikelijke uren en dagen;
 • De nachtwinkels mogen openblijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot 22 uur;
 • De klanten aansporen om hun boodschappen alleen of samen met een minderjarige huisgenoot te doen en niet langer dan 30 minuten in de winkel te blijven. Dat is dezelfde regel als die die tijdens de lockdown van toepassing was.

Horeca:

 1. De tafels worden zo geplaatst dat er minstens 1,5 meter afstand tussen is, behalve als de tafels gescheiden worden door een wand in plexiglas of een gelijkwaardig alternatief van minstens 1,8 meter hoog;
 2. Per tafel zijn er maximaal 10 personen toegelaten;
 3. Enkel zitplaatsen aan een tafel zijn toegelaten;
 4. Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten en een mondmasker dragen voor verplaatsingen in het restaurant;
 5. Het zaalpersoneel draagt verplicht een mondmasker of een gelaatsscherm indien een mondmasker door medische redenen niet mogelijk is;
 6. Het keukenpersoneel draagt verplicht een mondmasker of een gelaatsscherm indien een mondmasker door medische redenen niet mogelijk is;
 7. Bediening aan de bar is niet toegelaten, behalve in eenpersoonszaken met naleving van de 1,5 meter afstand;
 8. Terrassen en openbare ruimtes worden georganiseerd conform de voorschriften die zijn uitgevaardigd door de gemeentebesturen en met inachtneming van dezelfde regels als die van binnen;
 9. Drankenwinkels en restaurants mogen openblijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot een uur 's nachts, behalve als het gemeentebestuur een vroeger sluitingsuur oplegt, en moeten vanaf een uur 's nachts gedurende een ononderbroken periode van minstens vijf uur na elkaar gesloten blijven;
 10. Bij aankomst moeten de contactgegevens van elke klant per tafel worden genoteerd en 14 dagen worden bewaard om latere contactopsporing te vergemakkelijken. Die gegevens mogen niet voor andere doeleinden dan de strijd tegen COVID-19 worden gebruikt, ze moeten na 14 dagen worden vernietigd en de klanten moeten uitdrukkelijk toestemming geven. Klanten die dat weigeren mogen de zaak niet binnen;
 11. Individueel en collectief gebruik van een waterpijp is op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen verboden.

 

Info: middenstand@schaarbeek.be of 02/240.30.65