Het OCMW biedt taalbadstages aan

De lessen Frans of Nederlands volstaan niet altijd om een taal te leren. De afdeling Socioprofessionele Inschakeling van het OCMW van Schaarbeek lanceert een project rond taalbadstages.

Concreet worden de door het OCMW gekozen burgers als stagiairs aan het werk gezet binnen bepaalde structuren. Alleen al een taal horen en daarin worden aangesproken is zeer stimulerend en veel concreter dan grammaticalessen.

Deze stage wordt omkaderd met een overeenkomst waarin de duur en voordelen zijn vastgelegd (zo krijgt de onthaalstructuur een vergoeding van € 200 aan het eind van de stage). De stage is dan ook een goede gelegenheid om actief en ondernemend bij te dragen tot de maatschappij. Ondertussen kan men contacten leggen, mensen ontmoeten en het isolement doorbreken.

Het OCMW zoekt nieuwe partners 

Uw structuur wil stagiairs inschakelen? Het OCMW zoekt partners uit diverse bedrijfssectoren: tandartsen, apotheken, kapsalons, winkels, enz.

Contact : isp@cpas-schaerbeek.be