Het OCMW, een belangrijke steun in crisistijden

In de huidige context kunnen mensen die getroffen zijn door de gevolgen van de COVID-19-crisis rekenen op de hulp van hun OCMW. Bij moeilijkheden kan het OCMW van Schaarbeek financiële, materiële, sociale, medische of ook psychologische hulp bieden. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met uw OCMW.

Iedereen kan ooit in een moeilijke levenssituatie terechtkomen (inkomensverlies, scheiding, gezondheidsproblemen...), maar niet iedereen kan dan hulp vragen aan zijn omgeving of voldoende middelen vinden om verder te gaan. Daarbij helpt het OCMW, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

Het is de missie van het OCMW om sociale bijstand te verlenen zodat iedereen een menswaardig leven kan leiden (een dak boven het hoofd, voedsel, kleding...). Die bijstand beperkt zich niet tot het recht op maatschappelijke integratie, maar neemt ook de vorm aan van materiële of financiële bijstand, op vaste tijdstippen of af en toe.

Heeft u ondersteuning nodig van het OCMW?

Kom zonder afspraak langs van maandag tot donderdag (8 -12 u. en 12.50 - 16.30 u.) of op vrijdag (8 - 12 u.)

Reyerslaan 70
02/240 30 80