Het OCMW maakt zijn tv-debuut

Om de rol van het OCMW van Schaarbeek en het beleid en de acties die het organiseert in de gemeente meer onder de aandacht te brengen, zal het Schaarbeekse Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) meerdere keren per jaar een ‘minijournaal’ verspreiden.

Doelstelling: de actoren op het terrein in staat stellen om hun rollen en taken toe te lichten en begunstigde burgers aan het woord laten over hun ervaring op het vlak van socioprofessionele integratie, met name in het kader van de overeenkomst ‘artikel 60’ die zij hebben ondertekend met het OCMW. Praktische tips, workshops over schuldenpreventie of lezingen in rusthuizen zullen ook gecommuniceerd worden via dit journaal.

Surf naar de Facebook- en LinkedIn-pagina’s of het You-Tube-kanaal van het OCMW om het te bekijken! Een eenvoudige en snelle manier om informatie in te winnen over deze gemeentelijke instantie, waarvan de rol en werking vaak onbekend zijn.

Facebook : https://www.facebook.com/cpas1030ocmw/

Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/cpas-de-schaerbeek-ocmw-schaerbeek

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCb7nV-45vzLm7PEKkr3_7Qg