PMS-centra

Het gemeentelijke psycho-medisch-sociaal centrum werd in 1974 opgericht. Het wordt gesubsidieerd door de Federatie Wallonië-Brussel en beheerd door de schepen van Franstalig gemeentelijk onderwijs.

Vandaag telt het twee entiteiten:

  • Het PMSC 1 heeft meer dan 5800 kinderen onder zijn hoede, in 14 gemeentescholen van Schaarbeek (kleuter/lager/secundair/2 scholen voor bijzonder onderwijs type 1, 2 en 8) ;
  • Het PMSC 2 heeft meer dan 5800 leerlingen onder zijn hoede in 8 gemeentescholen van Schaarbeek (kleuter/lager/secundair) en in 8 gemeentescholen van Sint-Lambrechts-Woluwe.

 

De gemeentelijke PMS-centra verstrekken gratis diensten en advies, onderworpen aan het beroepsgeheim.

Ze vervullen een drieledige rol: preventie, begeleiding en oriëntatie van kinderen, vanaf de kleuterklas tot het einde van het hoger secundair onderwijs. En ze werken samen met verschillende partners zoals de Dienst voor Gezondheidsbevordering op School (GBS) en de gemeentelijke schoolbemiddelaars.

Elk van de twee Schaarbeekse PMS-centra telt een directie, 2 psychologen, 2 maatschappelijk assistenten en 2 verpleegkundigen. Daarbovenop heeft CPMS 1 gedifferentieerde omkadering (1 psycholoog + 1 maatschappelijk assistent)

Het PMS werkt ofwel collectief ofwel individueel.

  • Collectief: interventies die op school worden georganiseerd en die in behoeften op het vlak van gezondheid, algemene ontwikkeling, oriëntatie, informatie of preventie voorzien. De onderwijzers en ouders worden vaak betrokken bij deze acties.
  • Individueel: op vraag van een kind, ouder(s), onderwijzer(s) of elke andere verantwoordelijke voor een kind. Het kan gaan om algemene informatie (schooloriëntatie, wetgeving, vrijetijdsactiviteiten, …), mislukken op school, gezondheidsproblemen, familiale crisissen of zich aanpassen aan de groep.