Studie en workshops

Om elk kind dezelfde slaagkansen te bieden, biedt het Franstalig gemeenteonderwijs voor iedereen gratis studie onder toezicht, geleide studies en workshops Frans.

Studie onder toezicht en educatieve workshops

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag worden van 15.30 tot 16.30 uur de volgende activiteiten georganiseerd:

  • creatieve workshops voor kinderen van de onthaalklas tot het tweede leerjaar;
  • studie onder toezicht voor kinderen van het derde tot het zesde leerjaar.

Deze activiteiten worden begeleid door volwassenen die geen onderwijzers zijn. Voor de deelnemers is de studie het ideale moment om zich nuttig bezig te houden, huiswerk te maken en in alle rust hun lessen te overlopen .

Workshops Frans en begeleide studie

Op maandag, donderdag en vrijdag worden van 15.30 tot 16.30 uur de volgende activiteiten georganiseerd:

  • Kinderen van de tweede en derde kleuterklas kunnen deelnemen aan workshops Frans. De onderwijzers die de workshops begeleiden, helpen de kinderen hun mondelinge vaardigheden in de onderwijstaal te ontwikkelen;
  • Begeleide studie voor de leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar. Deze studiemomenten worden begeleid door onderwijzers en vullen de onderwijsactiviteiten aan. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan leren door middel van persoonlijk werk. Zo krijgt elke leerling de persoonlijke begeleiding die hij/zij nodig heeft.

De deelnemende leerlingen worden gekozen door de directies, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen en in samenspraak met de titularis.