Aandachtspunten – veilig met de fiets

De laatste jaren is het aantal fietsers en fietsinfrastructuur in Schaarbeek toegenomen, de gemeente juicht dit toe. Je met de fiets verplaatsen is immers gezond, leuk en vaak ook sneller! Fietsen in de stad is echter niet altijd eenvoudig. Meer veiligheid op de weg, dat realiseren we samen. Daarom geven we graag enkele tips en aandachtspunten vanuit het oogpunt van de fietsers.

Wees voorspelbaar, zeker aan kruispunten en oversteekplaatsen. Een duidelijk lijn aanhouden maakt het makkelijker voor andere bestuurders om hun manoeuvres aan te passen.

Rijdt op de juiste plek, volgens de wegcode en door je plaats in te nemen in het verkeer maak je je bedoelingen duidelijk aan andere bestuurders.

Wees zichtbaar, wees bewust in geval van verminderde zichtbaarheid in het verkeer en wees zo communicatief mogelijk met andere bestuurders.

Op de kruispunten

Op dezelfde weg

 

Tip : wees zichtbaar als fietser, zowel 's nachts (juiste verlichting) als overdag (helder gekleurde kledij). Dit helpt voor meer veiligheid op kruispunten waar een andere weggebruiker afslaat.

Kruisende wegen

Tip : het kruispunt voorzichtig oprijden wanneer je tegen de algemene rijrichting van het verkeer in rijdt. Zelfs bij voorrang is het verkieslijk om te remmen en oogcontact te maken met de chauffeur die eventueel uit de zijstraat komt.

Trottoirs

Tip : wanneer je op een voorziening D10 rijdt heb je geen voorrang als je de oversteekplaats voor voetgangers gebruikt.

Herhaling : om gebruik te maken van de voorrang, moet je afstappen van de fiets.

Rotondes

Tip : bij gemengd verkeer op een rotonde kan je je plaats op de rijbaan zelf kiezen (zie Art. 9.3.1, Wegcode), tenzij anders aangegeven. De veiligste locatie om te fietsen is in het midden van het rijvak in de richting van je bestemming.

Op doorlopende wegen

Parkings en garages

Let op : in de tegenrichting rijden van de normale verkeersstroom creëert een verrassingseffect voor de automobilisten die uit een parking of garage komen.

Herhaling : het is verboden om in tegenrichting te rijden op een eenrichtingsfietsvoorziening. Op het trottoir rijden is verboden vanaf de leeftijd van 9 jaar.

Oversteken van de weg

Let op: bij het oversteken op een doorlopend wegvak  kan je aan het zicht onttrokken worden door de geparkeerde auto's

Let extra op wanneer :

  • u ingehaald word en er weinig ruimte is
  • een voetganger plots de weg of het fietspad bewandelt
  • er tramverkeer rijdt
  • het wegdek in slechte staat verkeert, er ijzel is, er tramsporen en verkeersdrempels zijn

Let ook op bij :

  • de dode hoek
  • in geval van weinig afstand : neem je plaats in het verkeer voldoende in
  • volg een ‘duidelijke lijn’, zodat ook andere weggebruikers je intenties kennen
  • wees communicatief bij het links afslaan

Bronnen:

vias.be et mobilite.brussels