Overlegcommissie

De overlegcommissies hervatten hun activiteiten eveneens en passen zich aan de COVID-19-regels aan.
 
  • Waar: Raadzaal
  • Alleen op vertoon van de uitnodiging.
Voor de aanvrager het aantal personen wordt beperkt tot TWEE (aanvrager en architect of rechtskundig adviseur), indien de aanvrager niet aanwezig is, kan hij zich laten vertegenwoordigen door de professioneel (dan beperkt tot ÉÉN persoon).
Maximaal één persoon met een klacht. In het geval van een petitie of buurtcomité, zal slechts ÉÉN persoon worden toegelaten.
Inachtneming van de sociale afstand (1,5m).
Het dragen van een mondmasker dat de mond en de neus volledig bedekt. Het masker kan in geen geval worden verwijderd, ook niet tijdens het spreken.
Het is mogelijk dat de toegang tot het gemeentehuis wordt geweigerd.
De COVID-19-maatregelen zullen in de uitnodiging/oproepingen worden vermeld.

 

 

*OPGELET: het is opnieuw mogelijk om (UITSLUITEND) aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen en aanvullende documenten ter plaatse in te dienen!

 

  • Waar: 2.26
  • Wanneer: vrijdagochtend van 9 tot 13 uur
  • Enkel op afspraak op het nr. 02/244.72.08