De Apollosquare wordt nog mooier

Vanaf 6 september lanceert Schaarbeek een nieuw bouwproject om de Apollosquare verder te verfraaien. De werkzaamheden omvatten onder meer de verplaatsing van het huidige speelplein en het hondentoilet, maar vooral de aanleg van uitgestrektere groene ruimten, de aanplanting van tien bomen en inrichtingen om de geluidsoverlast te verminderen. De werkzaamheden worden in het najaar afgerond.

De stem van de inwoners wordt gehoord

De Apollosquare met zijn sociale woonblokken, op een steenworp afstand van het Helmetplein, is een dichtbevolkte wijk. Jong en oud, gezinnen of sportfanaten ... allemaal vinden ze hun weg naar deze openbare ruimte. Ze koesteren de terechte wens er in de beste omstandigheden van te profiteren.

Dat komt voor elkaar tegen het najaar. Dankzij regelmatige contacten tussen de veldwerkers van het stadspreventieprogramma (straathoekwerkers, gemeenschapswachten, ...), hun partners in de wijk en de bewoners, is er gehoor gegeven aan een reeks verzoeken om de leefomgeving te verbeteren. De wensen worden werkelijkheid.

Op basis van de diagnose die de veldwerkers hebben gesteld, heeft de gemeente Schaarbeek een herinrichtingsplan opgesteld voor de square om de gezelligheid, de infrastructuur en de bestaande groene ruimten te verbeteren en een ambitieus vergroeningsplan uit te werken, wat noodzakelijk is met het oog op de klimaatverandering en de noodzaak om de warmte-eilanden terug te dringen.

 

 

 • De verplaatsing van het huidige speelplein aan de voet van toren 2 van de Schaarbeekse Haard naar de groene boomrijke zone. Het speelplein zal worden omheind met het oog op de bescherming van de kinderen, er zal een haag worden geplant, er komt een nieuwe deklaag met dennenschors en er worden nieuwe bankjes geplaatst om een kalmere omgeving voor de gezinnen te creëren.
   
 • De verwijdering van twee hondentoiletten op de square en de aanleg van één enkel nieuw en groter hondentoilet op de hoek van de G. Raemaekersstraat en de R. Vandeveldestraat op de grasvlakte, die ook zal worden vergroot.
   
 • De aanplanting van tien bomen (Alnus cordata of hartbladige els) in de H. Jacobsstraat en de G. Raemaekersstraat. De plaatsing van meerdere plantenbakken op het voorplein van toren 2 van de Schaarbeekse Haard.
   
 • Specifieke inrichtingen om de geluidshinder te beperken (balspelen enz.).

De gezellige sfeer is terug van weggeweest

De Apollosquare is een prioritaire openbare ruimte voor de gemeente en is het voorwerp van gecoördineerde acties. Een van de doelstellingen is de bevordering van ontmoetingen tussen de diverse bevolkingsgroepen door de spelers van de wijk (bewoners, verenigingen, scholen ...) te mobiliseren.

In de context van de gezondheidscrisis komt dit project ook tegemoet aan de behoefte van de gemeenteambtenaren om opnieuw de dialoog met de burger aan te gaan. Naast de herinrichtingswerkzaamheden hebben de gemeentediensten (Stedelijke Preventie, de FR en NL Cultuurdienst, de Dienst voor Senioren ...) in samenwerking met de Schaarbeekse Haard de voorbije maanden een reeks acties gevoerd om een positieve dynamiek rond het plein te bevorderen: 'Lente op Apollo', 'Zomer op Apollo', Babelbek, de 'Compagnie des Nouveaux Disparus' en nog heel wat andere hebben het dus mogelijk gemaakt de banden tussen de bewoners van de wijk weer aan te halen.

Vragen?

 • Straathoekwerkers
  Team Marbotin
  02 218 60 91
  Dr. Elie Lambottestraat 225, 1030 Schaarbeek

 

 • Gemeenschapswachten
  02 431 65 06

 

 • Schaarbeekse Haard
  Trooststraat 70
  02 240 80 40