De gemeente is op zoek naar schoolartsen

Om haar doelstellingen te bereiken, is de Dienst voor Gezondheidsbevordering op School (Promotion de la Santé à l’école - PSE) van het gemeentebestuur van Schaarbeek op zoek naar een medisch team dat bestaat uit een coördinerend arts en verschillende schoolartsen.

De PSE-dienst ondersteunt momenteel 22 scholen, wat overeenkomt met een populatie van ongeveer 10.000 leerlingen en ongeveer 5.000 medische bezoeken gespreid over het schooljaar en de twee vestigingen van de PSE.

De opdrachten van de PSE-dienst, die door middel van wijzigingen in het geldende PSE-decreet kunnen worden aangepast, zien er momenteel als volgt uit:

  1. Ondersteuning voor en ontwikkeling van programma's voor de bevordering van de gezondheid en een gezonde omgeving
  2. Vaccinatie
  3. Preventieve medische opvolging
  4.  De voorkoming en de opsporing van overdraagbare ziekten
  5. Opstellen van een gestandaardiseerd systeem voor het verzamelen van gezondheidsgegevens