De toekomstige wijk Mediapark goedgekeurd door de Brusselse regering

Op 25 april heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in laatste lezing het Richtplan van Aanleg (RPA) goedgekeurd. Het plan zou binnenkort van kracht moeten worden.

Dit RPA vormt het kader voor de aanleg van een nieuwe wijk op de terreinen van de VRT en de RTBF, waarvan de nieuwe gebouwen in aanbouw zijn. Deze nieuwe wijk zal circa 20.000 m² aan media-activiteiten omvatten, 1.400 woningen, waarvan een groot deel publieke woningen, evenals winkels en gemeenschapsfaciliteiten, zoals scholen. De wijk zal worden aangelegd rond een groot park van ongeveer 10 hectare (waarvan minstens 2 hectare beschermde biodiversiteit). Actieve mobiliteit staat ook centraal in de geplande ontwikkelingen voor deze wijk.

Schaarbeek kan zich verheugen over deze nieuwe fase. De gemeente pleit al vele jaren voor de aanleg van deze 'mediastad', met zorg voor het behoud van de levenskwaliteit voor huidige en toekomstige bewoners.

Een nieuw stukje stad

Met de toekomstige heraanleg van de Reyerslaan als stadsboulevard zal een heel nieuw 'stukje stad' worden ontwikkeld met nieuwe functies, maar dat in harmonie zal blijven met de Plaskywijken en de wijken die worden getransformeerd langs de Evenepoelstraat en de Kolonel Bourgstraat.

In samenwerking met de VRT, de RTBF en de MSI (Maatschappij voor Stedelijke Inrichting – de gewestelijke eigenaar van het terrein die verantwoordelijk is voor de uitvoering van grote gewestelijke stedenbouwkundige projecten) zal Schaarbeek de verschillende projecten voor de aanleg beschreven in dit RPA van nabij blijven opvolgen. De gemeente zal er ook voor zorgen dat deze ingrijpende ontwikkelingen worden uitgevoerd met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden.

*RPA = gewestelijke stedenbouwkundige regels voor de toekomstige aanleg van een terrein. Iedereen die bij het project betrokken is, moet hieraan voldoen.

INFO

Perspective brussels website

msi brussels website