De werken aan het scholen- en sportcomplex in de Grote Bosstraat schieten op

Onlangs werd een belangrijke stap gezet in de bouw van het scholen- en sportcomplex in de Grote Bosstraat. Nu de funderingen, draagmuren, balken en vloeren klaar zijn, worden de contouren van de nieuwe straatkant langzaam duidelijk: er verrijzen twee gloednieuwe gebouwen met bakstenen gevels, die verwijzen naar het industriële verleden van de site.

Dit grootschalige project van het Scholenplan van de gemeente Schaarbeek omvat de bouw van de Nederlandstalige basisschool "De Kriek", die momenteel verdeeld is over twee locaties (Van Ooststraat en Rogierlaan), en ook de uitbreiding van de Franstalige School nr. 10. De twee scholen zullen een sporthal en conciërgeruimte delen.

Dat is niet alleen fijn voor de leerlingen, hun ouders en leerkrachten, maar ook de buurtbewoners kunnen hier mee van profiteren! Buiten de schooluren zal de site immers worden opengesteld voor de buurt door bepaalde zones toegankelijk te maken voor een ander publiek. In de sporthal kunnen allerlei sportactiviteiten (volleybal, badminton) en zelfs wedstrijden doorgaan. De polyvalente zaal zal worden gebruikt voor turn- en danslessen, maar ook voor vergaderingen van buurtcomités en andere culturele evenementen.

Een echte ontmoetingsplaats

Dit nieuwe scholen- en sportcomplex moet een open, toegankelijke plek worden waar buurtbewoners samen kunnen komen. Door het voetpad breder te maken ontstaat er ook een voorplein dat bedoeld is als een uitnodigende openbare ruimte die toegang geeft tot de verschillende voorzieningen op het terrein.

Voor de bouw van de Nederlandstalige school en de sporthal kreeg de gemeente financiële steun van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. Het complex moet klaar zijn voor de start van het volgende schooljaar. Zo'n 220 Nederlandstalige leerlingen en 144 Franstalige leerlingen zullen er hun intrek nemen!