De ‘Zoom 18/25’ steunmaatregelen voor jongeren worden verlengd!

In deze pandemieperiode worden jongeren en studenten met allerlei problemen geconfronteerd: jobverlies, hogere factureren of zelfs isolement. De COVID-19-crisis treft ook de generatie van de 18-25-jarigen. De federale regering is zich hiervan bewust en heeft subsidies vrijgemaakt om jongeren en studenten te ondersteunen. De OCMW’s kregen de taak om deze steun toe te kennen en te verdelen.

Tot wanneer?

Deze steunmaatregelen, die de naam ‘Zoom 18/25’kregen en oorspronkelijk werden toegekend tot 31 december 2021, worden verlengd tot 31 maart 2022! Alle 18-25-jarigen kunnen er voortaan van genieten. Het volstaat om een afspraak te maken met een maatschappelijk assistent(e) van het OCMW van Schaarbeek zodat er een individuele analyse van de behoeften kan worden uitgevoerd. Deze steun moet niet terugbetaald worden en wie als student al een studiebeurs of kinderbijslag geniet, heeft even goed recht op de steun.

Welke soorten bijstand?

Het OCMW van Schaarbeek kent deze steun in verschillende situaties toe:

  • om de jongere te ondersteunen bij zijn verplaatsingen (steun voor de aankoop of huur van een fiets, voor de aankoop van treintickets of –abonnementen, voor het dekken van de kosten voor het behalen van een rijbewijs, voor de aankoop van fietsmateriaal zoals een helm of slot, met inbegrip van kosten voor het stallen van de fiets in een beveiligde parking of fietsbox),
  • om de jongere te ondersteunen tijdens zijn schooltraject (in samenwerking met MySherpa, die gespecialiseerd is in schoolondersteuning, voor de financiering van privélessen aan huis, zowel in het secundair als in het hoger onderwijs),
  • om de jongere te ondersteunen bij het beoefenen van een sport of van vrijetijdsactiviteiten (tussenkomst in een abonnement voor een club of sportzaal, in de aankoop van sportmateriaal,…) om elk risico op isolement te voorkomen door contacten aan te moedigen en zo ook de economische impact van de crisis te beperken.

Tot wie zich richten?

Het OCMW blijft de belangrijkste contactpersoon voor alle vragen i.v.m. de steunmaatregelen. De teams van het OCMW van Schaarbeek zijn zowel telefonisch via 02 240 30 80 of per e-mail naar info@ocmw-schaarbeek.brussels bereikbaar.