Doelstelling winteraanplant bereikt: 11.700 bollen en 76 bomen

Deze winter plantte de dienst Groene Ruimtes meer dan 11.700 bollen op 22 plaatsen in Schaarbeek. Al sinds het begin van de lente zijn ze aan het bloeien en bedekken ze onze gemeente met vrolijke kleurtjes. De gemeente plantte ook 76 bomen van 22 verschillende soorten: voornamelijk prunussen, meidoorns, magnolia's en esdoorns. Naast het esthetische aspect werd bijzondere aandacht besteed aan hun goede aanpassing aan het klimaat en hun biologische waarde.

... en vaste planten! 

Voor een vijftiental andere locaties hebben de gemeentelijke tuinaanleggers de voorkeur gegeven aan vaste planten boven eenjarige planten, waarvan de levensduur beperkt is tot één seizoen. Hoewel ze zeer kleurrijk en mooi zijn, moeten eenjarigen regelmatig opnieuw worden aangeplant, wat tijdrovend en duur is.

Deze winteraanplant getuigt van een streven naar een duurzaam en ecologisch beheer van de groene ruimtes, waarbij rekening wordt gehouden met economische en milieuaspecten.

Laten we de boomperken adopteren in plaats van ze te gebruiken als stortplaats!

Boomperken worden nog al te vaak beschouwd als plaatsen om afval te verzamelen. Deze slechte gewoonte kan de gezondheid van de boom ernstig schaden: het gewicht van het afval drukt de aarde samen en het afval kan schadelijke stoffen bevatten.

Om deze vervuiling te voorkomen, biedt Schaarbeek zijn inwoners de mogelijkheid om één of meerdere boomperken te adopteren en zo te vergroenen. Sinds januari 2019 werden er 135 perken geadopteerd door onze bewoners, wat bijdraagt aan de verfraaiing en toename van de biodiversiteit in onze gemeente. Groepen vrijwilligers kunnen bij de gemeente ook een aanvraag indienen voor plantenbakken of moestuinen.

Wilt u de boom die voor uw huis staat, verzorgen? Wilt u uw eigen stukje grond om uw straat te verfraaien en op te fleuren? Vul het formulier

INFO

Neem contact op met de Dienst Groene Ruimtes voor het inschrijvingsformulier en het straatbeplantingsreglement: groene-ruimtes@1030.be    0800 939 88